טה ארצי אגף התנועה הארצי
מת"ן מדור תעבורה
טל':
פקס:
תאריך:
‏31 ינואר, 2008


‏כ"ד שבט, תשס"ח

עא/0101
40943

לוח תפוצה

 הנדון: אכיפת עבירות טלפון נייד

סימוכין: הנחיית מת"ן מדור תעבורה מס' 6/08

1. לאחרונה חלו שינויים בתקנות הנוגעות לשימוש טלפון נייד תוך כדי נהיגה.

2. שימוש בדיבורית:

א. במסגרת השינויים הוגדרו מחדש "טלפון" ו"דיבורית" על פי ההגדרה החדשה.

"דיבורית" - התקן המאפשר שימוש בטלפון בלא אחיזה בו ובלבד שאם ההתקן מצוי בטלפון,

הטלפון יונח ברכב באופן יציב המונע את נפילתו.

"טלפון" - מכשיר המיועד לתקשורת אשר קיימים בו לחצנים לחיוג.

ב. על פי התקנות החדשות:

1) אין הבחנה בין מכשיר מירס למכשיר טלפון נייד.

2) מותר לדבר באמצעות המיקרופון הפנימי המותקן במכשיר (ספיקר) בתנאי שלא

אוחזים במכשיר ביד והמכשיר מונח במקום יציב המונע את נפילתו.

ג. בנוסף נקבע בפקודת התעבורה אסור על מורה לנהיגה לדבר בטלפון בשעת הוראת נהיגה שלא

באמצעות דיבורית.

3. אכיפה:

א. דווח על שימוש בטלפון בנהיגה:

שוטר הנתקל בנהג האוחז בידו מכשיר טלפון נייד או מכשיר קשר עם לחצנים לחיוג, מכל סוג

ומשוחח בו בעת נהיגה (בשעה שהרכב בתנועה) ידווח נגדו לפי ס"ס 6577 עמ' 90 בחנ"א לפי הנוסח הבא:

שימוש בטלפון בעת שהרכב נע שלא באמצעות דיבורית:

נהגת ברכב הנ"ל ובעת שהרכב היה בתנועה השתמשת בטלפון שלא באמצעות דיבורית.

אין שינוי בנוגע לניקוד (יש לתקן הנוסח בחנ"א עמ' 90).

ב. שימוש מותר בטלפון:

אם הנהג מדבר בשעת נהיגה והמכשיר מונח בדיבורית המותקנת ברכב או במקום אחר המונע

את נפילתו כגון מאפרה או מתקן לכוסות, אזי אין לדווח, כי התקנה מאפשרת כאמור, שימוש בדיבורית הפנימית.

ג. שליחת או קריאת מסרון (sms):

1) על פי התקנות החדשות, נאסר במפורש לקרוא או לשלוח מסרון בשעה שהרכב

בתנועה.

 2) שוטר המזהה נהג השולח או קורא מסרון (sms) ומכשיר הטלפון בידו, ידווח

לפי ס"ס 6577 בנוסחו החדש (ראה סעיף קטן א לעיל).

3) לגבי אכיפת קריאת/ כתיבת מסרון sms ללא אחיזת המכשיר ביד, תצא הנחיה

בהמשך.

ד. מורה לנהיגה:

שוטר המזהה מורה לנהיגה מדבר בטלפון שלא באמצעות דיבורית בשעת הוראת נהיגה, ידווח

נגדו כדלקמן: הורית נהיגה ברכב הנ"ל ובשעת הוראת הנהיגה דיברת בטלפון נייד או קבוע ללא דיבורית - בניגוד לסעיף 16 (ב) לפקודת התעבורה 6724 הזמנה לדין, ללא נקודות.

ה. תחילה:

תחילת תוקפן של הנחיות אלו מתאריך 3.2.08

 4. נא להפיץ הנחיה זו לכלל השוטרים.

 בברכה,

עו"ד רוני לוינגר, רפ"ק

ר' חוליית תעבורה