אוטובוס זעיר פרטי    D3, מונית, אמבולנס.

תקנות והוראות נוהל שתתפוסנה תוקף מ 1.1.08

  החייבים במבחן ברכב המיועד הנ"ל:

 

                      המבקשים רשיון נהיגה למונית   D1,D2.

                      המבקשים רשיון נהיגה לאוטובוס זעיר פרטי D3

                      ]מבחן  שליטה]

                      המבקשים רשיון נהיגה לאמבולנס.

 

הרכב ללימוד ולמבחן :

                      הרכב יהיה במשקל מ 2500 ק"ג ועד 5000 ק"ג.

                      יהיו בו עשרה מושבים ללא מושב הנהג.

                      הילוכים ידניים.

                      הרכב יהיה רשום בבית הספר ללימוד נהיגה .

 

מורה הנהיגה:

                     חייב להחזיק ברשיון נהיגה D1 לפחות.

 

מנהל המקצועי של בית הספר:

                    חייב להחזיק רשיון נהיגה D1  לפחות.

 

נוהג רכב רשאי להסיע:

                  באוטובוס זעיר פרטי ,באוטובוס זעיר ציבורי: עד 16 נוסעים       

                  ונהג

                  במונית:כמספר הנוסעים הרשום ברשיון הרכב.