חוק חגורות בטיחות החדש עודכן לפני כשנה בתחילת 2006. החוק החדש מפרט במדויק את חובת החגירה של ילדים.

בחוק החדש יש חמישה שינויים חשובים:

א.      התייחסות לסוגי הכיסאות השונים והתאמתם לגילאים הנכונים. מושב בטיחות זה הכסא שיש בו חגורות הרותמות את הילד. מושב מגביה "בוסטר" זה הכסא המגביה את הילד ומאפשר לחגור את הילד באמצעות החגורות הרגילות של הרכב. לדעתי בגיל 7 כבר קשה מאוד לדחוף ילד לתוך מושב מגביה.

ב.      אין יותר הבדל בין המושב הקדמי לאחורי.

ג.        תינוק עד גיל שנה, חובה להושיב הפוך לכיוון הנסיעה.

ד.      מגיל 8 ומעלה מותר להשתמש בחגורות הבטיחות הרגילות.

ה.      אסור להסיע ילדים מול כרית אוויר פועלת.

 

 

 

לשון החוק:

 

83א. חובת חגירת ילדים ברכב.

 

(א) בתקנה זו ובתקנה 83 ב-

"מושב בטיחות" - מושב הרתום לרכב באמצעות חגורת בטיחות המיועד להסעת ילדים ברכב, שמותקנות בו חגורות המיועדות לרתימת הילד אליו.

 

 

"מושב מגביה" - מושב המיועד להסעת ילדים ברכב כשהילד היושב עליו רתום בחגורת הבטיחות של הרכב.                                                                       

 

(ב) לא יסיע אדם במושב קדמי ברכב מנועי ובמושב אחורי ברכב מנועי ששנת ייצורו 1983 ואילך, למעט אוטובוס, מונית ואופנוע -

 

(1) ילד שטרם מלאו לו 3 שנים, אלא אם כן הוא רתום במושב בטיחות המתאים לגובהו ומשקלו של הילד;

 

(2) ילד שמלאו לו 3 שנים וטרם מלאו לו 8 שנים, אלא אם כן הוא רתום במושב בטיחות או במושב מגביה המתאים לגובהו ומשקלו של הילד.

 

(ג) לא יסיע אדם ברכב ילד שטרם מלאו לו שנה, אלא אם כן גבו של מושב הבטיחות מופנה לחזית הרכב.

 

(ד) לא יסיע אדם ילד במושב הבטיחות במקום שיש מולו כרית אוויר, אלא אם כן נותק המנגנון להפעלתה.

 

 83ב. חובת חגירה של חגורת בטיחות.

(א) לא ינהג אדם ולא ייסע ברכב שבו מותקנות חגורות בטיחות, אלא אם כן הנוהג והנוסעים בו חגורים בחגורת בטיחות או רתומים במושב בטיחות או במושב מגביה, כאמור בתקנה 83 א, לפי העניין.

 

(ב) הוראות תקנת משנה (א) יחולו על הנוסעים ברכב כמספר החגורות המותקנות בו.

 

 

 C כל הזכויות שמורות.

אודות הכותב - איתמר לוין מורה ומרצה למקצועות הנהיגה. מחבר ספרי לימוד נהיגה וערכות מולטימדיה המלוות את הלימוד העיוני והמעשי.