מבט נוסף על השלכות השימוש בטלפון נייד בזמן שיעור נהיגה.

 

לאחרונה לאחר השינוי בחוק בנושא שימוש בטלפון נייד ברכב,התגלו ויכוחים רבים בעיקר בין אנשי תחבורה ומשפטנים, בפרשנות החוק.

 

כידוע תוקפו של כל חוק, נקבע ראשית על ידי הגוף האמור לאכוף אותו, כלומר המשטרה, ולכן פרשנות החוק הקובעת, לפחות לגבי הגשת תלונה, היא זו של השוטרים, הפועלים מתוקף ההנחיות הפנימיות שלהם.

 

חשוב להדגיש כי לגבי מורים לנהיגה, האכיפה מחייבת העמדה לדין, ללא כל אפשרות של ברירת קנס. על פי נוהל האכיפה, חשוב שברכבי המורים יהיה קודם כל מתקן לאחיזת הטלפון הנייד, כי הדגש העיקרי בגורם העבירה, הוא שימוש בטלפון תוך כדי אחיזתו.