פרשנות לחוק נוהג חדש

 

לאחר תקופה ארוכה, תוקן חוק נהג חדש סופית בכנסת.
מאחר ותיקון חוק דורש את הכרת החוק המקורי והבנת השינויים, נפרט את עיקר השינויים ואת השלכתם על חיי היום יום שלנו.

נהג חדש = נוהג חדש
לראשונה הוגדר נהג חדש בחוק ונוסף להגדרות במבוא לפקודה.

"נוהג חדש - מי שקיבל רישיון נהיגה לפי סעיף 11 ולא היה בידו, קודם לכן, רישיון נהיגה, וכן מי שהיה בידו רישיון לנהיגת רכב מנועי שהוא אופנוע, תלת אופנוע, קטנוע, טרקטור או מכונה ניידת, ולא היה בידו קודם לכן רישיון לנהיגת רכב מנועי אחר."

פרשנות - החגיגה נגמרה, כולם נהגים חדשים, כל מי שרץ לעשות רישיון אופנוע או טרקטור, גם יחשב לנהג חדש. המחוקק שם סוף לבלבול על ידי הגדרה פשוטה וברורה במקום פרשנות העולה מתוך החוק.

שימו לב - קיים בלבול בין נהג חדש לנוהג חדש, מכיוון שבשלט של נוהג חדש כתוב נהג חדש. מסתובבים בשטח שוטרים שסבורים כי יש הבדל, ונוהג חדש הוא תואר כללי לאדם צעיר מתחת לגיל 21, וזו כמובן שטות מוחלטת.


מלווה - התיקון של מורי הנהיגה
מלווה הוא - "מי שמלאו לו 24 שנים או מי שבידו רישיון להוראת נהיגה לפי סעיף 16 אף אם טרם מלאו לו 24 שנים, אשר בידו רישיון נהיגה בר תוקף לאותו סוג רכב 5 שנים לפחות, וכן מי שמלאו לו 30 שנים, אשר בידו רישיון נהיגה כאמור שלוש שנים לפחות.

פרשנות - עד היום נוצר מצב אבסורדי, בו מורה נהיגה צעיר יכול ללמד נהיגה, אבל לא לשמש כמלווה.

 תוקן סעיף 16 ונוסף או מי שברישיון נהיגה שלו רשום מורה נהיגה.


תקופת המלווה 3 חודשים
ההבדל הוא שמעכשיו התקופה היא 3 חודשים בחוק ולא הוראת שעה, תמו הוויכוחים. לידיעתכם בוועדות הכנסת נבחן שינוי המציע להעלות את הזמן ל 6 חודשים.


הגבלת 2 נוסעים עד גיל 21
סעיף זה לא שונה, אלא הפך מהוראת שעה לחוק ולכן תקף ללא מגבלת זמן.

"נוהג חדש שטרם מלאו לו 21 שנים וחלפה לגביו התקופה שבה חלה עליו חובת הליווי האמורה בסעיף 12א1, לא יסיע ברכב מנועי יותר משני נוסעים עד שימלאו לו 21 שנים, אלא אם כן יושב לידו מי שכשיר להיות מלווה".

פרשנות - הגבלת מספר הנוסעים עד גיל 21 היא לגבי נוהג חדש. מי שאינו נוהג חדש כלומר חלפו שנתיים מיום שקיבל רישיון, גילו אינו רלוונטי, והוא נחשב לנהג רגיל ככל נהג. מי שקיבל רישיון בגיל 17 שנים, בגיל 19 כבר פטור מסעיף זה.

 

 C כל הזכויות שמורות.

אודות הכותב - איתמר לוין מורה ומרצה למקצועות הנהיגה. מחבר ספרי לימוד נהיגה וערכות מולטימדיה המלוות את הלימוד העיוני והמעשי.