ספר רכב וכרטיס תלמיד, מהווים ראיה מספקת לחוב תלמיד נהיגה.

בפסק דין תקדימי, קבעה שופטת בבית משפט לתביעות קטנות בירושלים, כי רישום המורה בספר רכב וכרטיס התלמיד, מהווה הוכחה לחוב התלמיד

תלמיד נהיגה שלא רצה לשלם את חובו, נתבע על ידי מורה נהיגה, כאשר לשם הוכחת החוב, צירף המורה, העתק של רישומי ספר הרכב וכרטיס התלמיד

אין כמעט מורה נהיגה שלא חווה חובות של תלמידים, שלא ניתן לגבותם

מורה הנהיגה מחויב על פי חוקי מס הכנסה, ונוהלי משרד התחבורה, לנהל רישום של השיעורים, ובמקרה זה נקבע כי מספיק בעצם הרישום, כדי להוכיח את קיום השיעורים והחוב שנוצר בגינם

במקרה דנן, התלמיד חויב לשלם למורה את סך חובו בצמוד מדד וריבית תוך 30 יום וכן פיצוי למורה על עוגמת הנפש שנגרם לה

 

מאת איתמר לוין