רישיון הנהיגה החדש


משרד התחבורה מנפיק את הרישיונות החדשים על פי השינוי המתאים את הרישיון הישראלי לתקינה האירופית.
הנפקת הרישיונות החדשים מתבצעת במסגרת שינויים רבים המתרחשים במשרד התחבורה וביניהם צילום מחודש של כל הנהגים והארכת תוקף הרישיונות ל 10 שנים.
תהליך החלפת הרישיונות נמשך עד סוף 2008.


תוקף הרישיונות :

  1. נהג חדש – שנתיים.
  2. רכב ציבורי, משא כבד, כיבוי אש, מסיעי ילדים, אמבולנס    ומורי נהיגה שגילם מעל 50 שנה – 5 שנים.
  3. כל השאר – 10 שנים.

הרישיון החדש מכיל תוספות כמו הולוגרמה, תוספת רקע וחריטה שמקשים על הזייפנים.

הרישיונות החדשים:

רישיונות הנהיגה מחולקים לארבע קבוצות:
A – אופנועים.
B – רכב עד 3.5 טון ושמונה מושבים.
C – רכב משא עד 12 טון.
D – הסעת נוסעים באוטובוסים ומוניות.

רישיונות הרכב מחולקים גם לארבע קבוצות:
L – אופנועים.
M – הסעת נוסעים.
N – רכב מסחרי.
O – גרורים.

 

דרגות חדשות

רשאי לנהוג ב...

דרגות ישנות

היתרים לנהג ותיק

A

אופנוע בהספק
33 כ"ס ומעלה

ג

אופנוע מעל
500 סמ"ק

A1

אופנוע בהספק
33 - 14.6כ"ס

ב

אופנוע בין
50 ל500 סמ"ק

A2

אופנוע בהספק
עד 14.6 כ"ס

א

אופנוע עד
50 סמ"ק

 

 

 

דרגות חדשות

רשאי לנהוג ב...

דרגות ישנות

היתרים לנהג ותיק

1

מכונה ניידת,
טרקטור טרקטורון
טרקטור משא

1

לא השתנה

B

רכב במשקל
עד 3500 ק"ג ו 8
מושבים מלבד הנהג

2

עד 4000 ק"ג

C

מסחרי ועבודה
במשקל העולה
על 12000 ק"ג

13

עד 15000 ק"ג וגרור עד 4000 ק"ג

C1

רכב במשקל
בין 3500 ק"ג
ל 12000 ק"ג

3

עד 15000 ק"ג וגרור עד 4000 ק"ג

C E

מסחרי ועבודה
עם ציוד חריג
על פי היתר

4

סמיטריילר

D

אוטובוס

6,11

אוטובוס

D1

רכב שמשקלו
הכולל עד 5000 ק"ג
ומספר המקומות כולל
הנהג עד 17

5

מונית

D2

רכב שמשקלו
הכולל עד 5000 ק"ג
ומספר המקומות כולל
הנהג עד 17

142

אוטובוס זעיר ציבורי

D3

רכב שמשקלו
הכולל עד 5000 ק"ג
ומספר המקומות כולל
הנהג עד 17

150

אוטובוס זעיר פרטי

7

טיולית

150

טיולית

 

 C כל הזכויות שמורות.

אודות הכותב - איתמר לוין מורה ומרצה למקצועות הנהיגה. מחבר ספרי לימוד נהיגה וערכות מולטימדיה המלוות את הלימוד העיוני והמעשי.