שיטת הניקוד הקיימת מזה 3 שנים, מצליחה להפתיע את הנהגים הוותיקים מחדש. חשוב לזכור מערכת הניקוד אכזרית, כל נהג שצבר 36 נקודות, רישיונו נפסל אוטומטית ל3 חודשים. כך למשל נהג שנתפס לא חגור 6 פעמים, יאבד את רישיונו אוטומטית ל 3 חודשים!!!

מערכת השלילה אוטומטית ולא ניתן לערב בה שיקולים אנושיים.

 

 טבלת הניקוד:

סוג העבירה הקנס הניקוד פסילה
אורות חורף דרך שאינה עירונית (1 בנובמבר עד 31 במרץ) 100 2  
נהג המניח לנוסע לשבת במושב האחורי ללא חגורת בטיחות-דו"ח לנהג 100 2  
נסעת וישבת במושב האחורי ללא חגורת בטיחות-דו"ח לנוסע 100 2  
פנס/י חזית ימני/שמאלי אינו מאיר/ים 100 2  
פנס/ים האחורי/ים אינו/ם מאיר/ים 100 2  
מערכת האורות בלתי תקינה 100 4  
נהג המניח לנוסע לשבת במושב הקדמי ללא חגורת בטיחות-דו"ח לנהג 250 2  
נהיגה על המדרכה שלא לשם חצייתה 250 2  
נסעת וישבת במושב הקדמי ללא חגורת בטיחות-דו"ח לנוסע 250 2  
אי מתן זכות קדימה במעגל תנועה 250 4  
אי עמעום אור הדרך בנסיעה אחרי רכב 250 4  
אי ציות לתמרור עצור 250 4  
נסיעה לאחור ללא צורך 250 4  
עקיפה מימין 250 4  
אי השלמת עקיפה לפני צומת 250 6  
אי חגירת חגורת בטיחות-לנהג 250 6  
אי מתן זכות קדימה לרכב ממול, כשהנתיב חסום 250 6  
הסעת ילד עד גיל 14 במושב הקדמי 250 6  
נהיגה שלא בימין הדרך 250 6  
נהיגת רכב כאשר הראות מן השמשות מוגבלת 250 6  
תוקף רשיון הרכב פקע פחות מ-6 חודשים 250 6  
תוקף רשיון הנהיגה פקע וטרם עברו 6 חודשים מיום פקיעת תוקפו 250 8  
אי מתן אפשרות להולכי רגל להשלים מעבר חצייה בביטחה 500 4  
הפרעה לתנועה/עכוב תנועה 500 4  
שימוש בפלפון 500 4  
אי ציות לתמרור איסור כניסה 500 6  
כניסה לצומת כאשר אין אפשרות להמשיך בנסיעה 500 6  
נהיגה בחוסר זהירות 500 6  
נהיגה משמאל לקו הפרדה רצוף 500 6  
נסיעה ימינה או שמאלה לפי הוראת התמרור או לחץ המסומן על פני הכביש 500 6  
עקיפה לפני מעבר חצייה 500 6  
אי עצירה לפני מפגש מסילת ברזל 500 8  
נהיגת רכב שנשמט ממנו מטען 500 8  
עקיפת רכב שנעצר לפני צומת 500 8  
עקיפת רכב שעצר לפני מעבר חצייה 500 8  
נסיעה בנתיב תנועה ציבורי 500    
נהיגה בשוליים 750 6  
מהירות מעל למותר 21-30 קמ"ש בדרך עירונית 750 8  
מהירות מעל למותר 26-40 קמ"ש בדרך שאינה עירונית 750 8  
נזילת שמן במידה העלולה לגרום הטרדה לעוברי דרך או לפגוע בבטיחות 1000 6  
נסיעה ברמזור אדום 1000 10  
תוקף רשיון הרכב פקע בתקופה העולה על 6 חודשים הזמנה לדין 6  
נסיעה בצהוב מהבהב בלי לתת זכות קדימה הזמנה לדין 8  
נסיעה ברמזור אדום צהוב הזמנה לדין 8  
עקיפה בראות לקוייה או כששדה הראייה חסום או מוגבל הזמנה לדין 8  
פניית פרסה תוך סיכון עוברי דרך (נסיבות מחמירות) הזמנה לדין 8  
תאונה עם נפגעים הזמנה לדין 8  
אי מתן זכות קדימה בתמרור עצור הזמנה לדין 10 פסילה מנהלתית 30 יום
אי מתן זכות קדימה להולכי רגל תוך סיכון הולכי רגל (נסיבות מחמירות) הזמנה לדין 10 פסילה מנהלתית 30 יום
אי מתן זכות קדימה בתמרור "תן זכות קדימה" הזמנה לדין 10 פסילה מנהלתית 30 יום
מהירות מ- 31 קמ"ש ומעלה בדרך עירונית הזמנה לדין 10 פסילה מנהלתית 30 יום
מהירות מ- 41 קמ"ש ומעלה בדרך בין עירונית הזמנה לדין 10 פסילה מנהלתית 30 יום
נסיעה תחת השפעת אלכוהול או סמים הזמנה לדין 10 פסילה מנהלתית 30 יום
עקיפה מסוכנת על קו הפרדה רצוף או דרך לא פנויה > הזמנה לדין 10 פסילה מנהלתית 30 יום