בעקבות סירוב משרד החינוך להשתתף במימון פרויקט "החינוך התעבורתי"

שר התחבורה בפנייה דחופה לשר החינוך: העבירו את חלקכם בפרויקט "החינוך

התעבורתי" כדי למנוע את ביטולו

השר כץ: כל קיצוץ בתקציב עלול לפגוע קשה במאבקנו החשוב כנגד תאונות הדרכים

שר התחבורה והבטיחות בדרכים, ישראל כץ פנה היום (יום שלישי) לשר החינוך, גדעון סער בבקשה כי יפעל מיידית להעברת חלקו של משרד החינוך למימון תקציב פרויקט "החינוך התעבורתי" בבתי הספר התיכוניים, במטרה למנוע את ביטולו של הפרויקט.

במסגרת הסכם שנחתם בין הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים למשרד החינוך נקבע כי בשנת התקציב 2009 תעביר הרשות הלאומית את מחצית הסכום הדרוש למימון פרויקט "החינוך התעבורתי", המסתכמת ב 11- מיליון שקל ואילו משרד החינוך יממן את המחצית הנותרת בסך 11 מיליון שקל. בעקבות הקיצוץ בתקציב הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים חתמה הרשות הסכמים עם משרדי הממשלה השונים למימון פרויקטים ייחודיים שנועדו למנוע פגיעה במאבק בתאונות הדרכים. במסגרת זאת נחתם ההסכם עם משרד החינוך למימון משותף של פרויקט "החינוך התעבורתי".