שאלון זה נועד לבדוק את יחס המורים למבחן התיאוריה החדש בהשוואה למבחן הישן 
שאלון מתוך עבודה סמינריונית מאת איילת לוי-לוין

מתי ראית לאחרונה שאלות ממבחן התיאוריה ? שאלה זו נשאלה למורה הנהיגה, כדי לבדוק האם המורה עיין לאחרונה בשאלות התיאוריה. מכיוון ששאלות התיאוריה פתוחות וזמינות לעיון המורה, תשובה שלילית תדגיש את אדישות המורה ללימוד החומר העיוני. דגש – במידה ויצברו הרבה תשובות שליליות לשאלה זו, יש לבדוק את יחס המורים בכלל ללימוד העיוני. נוכל ללמוד האם קיום שאלות פתוחות, גורם למורים להתעניין בהם יותר. ניתוח הנתונים מלמד כי כל המורים ללא יוצא מן הכלל ראו שאלות של המבחן החדש בטווח של שבוע מיום השאלה. שינוי זה נוצר כתוצאה משקיפות המבחן ומהעובדה ששאלות המבחן נמצאות בספרים, באינטרנט ובטפסי התלמידים שנכשלו במבחן. בהתייחס לשינוי המגמה לעומת המבחן הישן כאשר מחצית מהמורים לא ראו את שאלות המבחן תקופה ארוכה, מעניין לבדוק כיצד משפיעה המעורבות הגדלה של המורים בחומר העיוני.

כל הזכויות שמורות. אתר למד נהיגה
מאמר זה לקוח מתוך עבודה סמינריונית ייחודית שנכתבה על ידי גב.איילת לוי-לוין מורה לנהיגה ומנהלת מקצועית, במסגרת קורס מנהיגות בניהול מערכות חינוך בית הספר לחינוך באוניברסיטת בר-אילן.