שאלון זה נועד לבדוק את יחס המורים למבחן התיאוריה החדש בהשוואה למבחן הישן 
שאלון מתוך עבודה סמינריונית מאת איילת לוי-לוין

האם מבחן התיאוריה החדש עוזר לתלמיד בלימוד הנהיגה ? שאלה זו נשאלה למורה הנהיגה, כדי לבדוק את גישת המורה לחשיבות הלימוד העיוני, לאחר שהמבחן השתנה. נוכל ללמוד מהי מידת החשיבות של הלימוד העיוני, לדעת המורה, לאחר שהחל המבחן החדש.

ניתוח הנתונים מלמד כי רוב המורים בדעה שהלימוד עוזר, אולם עדין אין להם דעה מגובשת על מידת העזרה.

כל הזכויות שמורות.
אתר למד נהיגה מאמר זה לקוח מתוך עבודה סמינריונית ייחודית שנכתבה על ידי גב.איילת לוי-לוין מורה לנהיגה ומנהלת מקצועית, במסגרת קורס מנהיגות בניהול מערכות חינוך בית הספר לחינוך באוניברסיטת בר-אילן.