שאלון זה נועד לבדוק את יחס המורים למבחן התיאוריה החדש בהשוואה למבחן הישן 
שאלון מתוך עבודה סמינריונית מאת איילת לוי-לוין

האם היית רוצה ששאלות התיאוריה יכילו חומר שונה מהקיים ? שאלה זו נשאלה למורה הנהיגה, כדי לבדוק את שביעות רצון המורה מאיכות חומר הלימוד החדש. נוכל ללמוד מהי דעת המורה לגבי איכות חומר הלימוד החדש. האם החוסרים שהיו לדעתו במבחן הישן נמצאים בחדש.

תוח הנתונים מלמד כי ניתן לחלק את המורים לשתי קבוצות: א. קבוצת מיעוט 20% שאינה מייחסת כל חשיבות למבחן התיאוריה. ב. רוב המורים המגלים שביעות רצון מתכני השאלות של המבחן החדש. השוואה בין רצון המורים במבחן הישן לחדש מוכיח כי כל התכנים אותם רצו המורים, אכן מופיעים בו.

כל הזכויות שמורות. אתר למד נהיגה
מאמר זה לקוח מתוך עבודה סמינריונית ייחודית שנכתבה על ידי גב.איילת לוי-לוין מורה לנהיגה ומנהלת מקצועית, במסגרת קורס מנהיגות בניהול מערכות חינוך בית הספר לחינוך באוניברסיטת בר-אילן.