שאלון זה נועד לבדוק את יחס המורים למבחן התיאוריה החדש בהשוואה למבחן הישן 
שאלון מתוך עבודה סמינריונית מאת איילת לוי-לוין

האם תשקול ללמד תיאוריה, מכיוון ששאלון התיאוריה החדש כולל שאלות בנושאי הבנה ומתודיקה ? שאלה זו נשאלה למורה הנהיגה, כדי לבדוק את מידת רצונו להשתלב בלימוד החומר העיוני החדש. נוכל ללמוד האם שינוי בתכני המבחן, ויצירת צורך בקרב חלק מתלמידיו, יהפוך את המורה למעורב יותר בלימוד החומר העיוני.

ניתוח הנתונים מלמד כי רוב המורים עדיין לא גיבש דעה ברורה. יתכן ושאלה זו נשאלה בשלב מוקדם, בו רוב המורים עדיין לא הפנימו את השינוי ומצאו את הדרך הנכונה לשלב אותו בתוכנית לימודים.

כל הזכויות שמורות. אתר למד נהיגה
מאמר זה לקוח מתוך עבודה סמינריונית ייחודית שנכתבה על ידי גב.איילת לוי-לוין מורה לנהיגה ומנהלת מקצועית, במסגרת קורס מנהיגות בניהול מערכות חינוך בית הספר לחינוך באוניברסיטת בר-אילן.