שאלון זה נועד לבדוק את יחס המורים למבחן התיאוריה החדש בהשוואה למבחן הישן 
שאלון מתוך עבודה סמינריונית מאת איילת לוי-לוין
האם את/ה מלמד/ת תיאוריה ? שאלה זו נשאלה למורה הנהיגה, כדי לבדוק האם המורה קשור ללימוד החומר העיוני. נוכל ללמוד: א. לאחר שהתחיל המבחן החדש, סביר שייווצר צורך רב יותר בעזרה בלימוד. בהשוואה לתשובות במבחן הישן, ניתן לראות באם הצורך השפיע על חלק מהמורים להתחיל ללמד גם חומר עיוני.

ניתוח הנתונים מלמד כי אחוז המורים המצהיר כי הוא מלמד תיאוריה נמוך משמעותית (פחות מחצי), לעומת המורים שלמדו תיאוריה בחומר של המבחן הישן.

 כל הזכויות שמורות. אתר למד נהיגה
מאמר זה לקוח מתוך עבודה סמינריונית ייחודית שנכתבה על ידי גב.איילת לוי-לוין מורה לנהיגה ומנהלת מקצועית, במסגרת קורס מנהיגות בניהול מערכות חינוך בית הספר לחינוך באוניברסיטת בר-אילן.