שאלון מתוך עבודה סמינריונית מאת איילת לוי-לוין 
האם מבחן התיאוריה הוא מבחן שקשה לעבור אותו ? שאלה זו נשאלה, כדי להצביע על תחושת התלמיד לפני שהחל בלימוד. תחושה זו נבנית על פי הדעה בכלל הציבור, חבריו בפרט או הנחיית מורה הנהיגה. נוכל ללמוד: א. האם יש שוני בין התחושה לפני תחילת הלימוד לזו שבסופו. ב. האם קיימת תחושת קושי שונה לגבי המבחן החדש.

ניתוח הנתונים מלמד כי חצי מהתלמידים חושבים שהמבחן הוא קשה. נתון זה מלמד על הרושם הכללי שנוצר בציבור. לשליש מהתלמידים אין כל ידע מוקדם.

כל הזכויות שמורות. אתר למד נהיגה
מאמר זה לקוח מתוך עבודה סמינריונית ייחודית שנכתבה על ידי גב.איילת לוי-לוין מורה לנהיגה ומנהלת מקצועית במסגרת קורס מנהיגות בניהול מערכות חינוך בית הספר לחינוך באוניברסיטת בר-אילן.