שאלון מתוך עבודה סמינריונית מאת איילת לוי-לוין 
האם מבחן התיאוריה יעזור לך בלימוד הנהיגה המעשי ? שאלה זו נשאלה, כדי לאמוד את החשיבות אותה מייחס התלמיד ללימוד העיוני. נוכל ללמוד:
א. האם התלמיד מייחס חשיבות שונה לאחר שלמד לתחושתו לפני תחילת הלימוד. ב. בהשוואה בין השאלות במבחן הישן לחדש, האם התייחסותו לחשיבות הלימוד, שונה בין המבחן החדש לישן.

ניתוח הנתונים מלמד כי לאחר הלימוד למבחן, רוב התלמידים נשארו באותה דעה, ומייחסים ללימוד חשיבות גם בהליך הלימוד המעשי. לא ברור אם הדעה נשארה זהה, בגלל שעדיין לא החלו את הליך הלימוד המעשי או שאכן נוכחו לדעת שאכן הלימוד העיוני עזר להם.

כל הזכויות שמורות. אתר למד נהיגה
מאמר זה לקוח מתוך עבודה סמינריונית ייחודית שנכתבה על ידי גב.איילת לוי-לוין מורה לנהיגה ומנהלת מקצועית, במסגרת קורס מנהיגות בניהול מערכות חינוך בית הספר לחינוך באוניברסיטת בר-אילן.