שאלון מתוך עבודה סמינריונית מאת איילת לוי-לוין 
כיצד תיארו את המבחן, חברים שלך שכבר עברו את מבחן התיאוריה ? שאלה זו נשאלה, מכיוון שרוב התלמידים, מגיעים לאחר שחלק מחבריהם כבר עברו את המבחן. השאלה בעצם משקפת את הלך הרוח הכללי המיוחס למבחן.
נוכל ללמוד:
א. האם יש שוני בהתייחסות של החברים בתחילת הלימוד ללפני המבחן. ב. האם יש שוני בין כלל ההתייחסות למבחן בין הישן לחדש.

ניתוח הנתונים מלמד כי לאחר הלימוד למבחן, רוב התלמידים נשארו באותה דעה, ומייחסים ללימוד חשיבות גם בהליך הלימוד המעשי. לא ברור אם הדעה נשארה זהה, בגלל שעדיין לא החלו את הליך הלימוד המעשי או שאכן נוכחו לדעת שאכן הלימוד העיוני עזר להם.

כל הזכויות שמורות. אתר למד נהיגה
מאמר זה לקוח מתוך עבודה סמינריונית ייחודית שנכתבה על ידי גב.איילת לוי-לוין מורה לנהיגה ומנהלת מקצועית, במסגרת קורס מנהיגות בניהול מערכות חינוך בית הספר לחינוך באוניברסיטת בר-אילן.