שאלון מתוך עבודה סמינריונית מאת איילת לוי-לוין 
איזה סוג שאלות מכיל מבחן התיאוריה בעיקר ?
שאלה זו נשאלה, כדי לעמוד על רמת הידע שיש לתלמיד לגבי תכני המבחן, לאחר שלמד. נוכל ללמוד האם יש שוני בהבנת תכני המבחן לאחר תום הלימוד, בין הישן לחדש.

ניתוח הנתונים מלמד כי לאחר שהתלמידים למדו למבחן, הם שינו את דעתם והרוב הגדול סבור שעיקר השאלות הן שאלות המשקפות ידע. 56% לעומת 20% בתחילת הליך הלימוד. השוני נובע הן מההכרות של התלמידים עם החומר והן מהיכולת להבדיל בין הבנה לידע לאחר שלמדו.

כל הזכויות שמורות. אתר למד נהיגה
מאמר זה לקוח מתוך עבודה סמינריונית ייחודית שנכתבה על ידי גב.איילת לוי-לוין מורה לנהיגה ומנהלת מקצועית, במסגרת קורס מנהיגות בניהול מערכות חינוך בית הספר לחינוך באוניברסיטת בר-אילן.