שאלון מתוך עבודה סמינריונית מאת איילת לוי-לוין 
האם מבחן התיאוריה משפיע על בחירת מורה הנהיגה ? שאלה זו נשאלה, כדי לבדוק באם התלמיד שלמד, נזקק לעזרה מקצועית של מורה. נוכל ללמוד האם יש שוני בצורך לקבל עזרה מקצועית , כהכנה למבחן, בין המבחן החדש לישן.

ניתוח הנתונים מלמד כי לאחר שעברו את המבחן, עדיין רוב התלמידים לא מקשרים בין מורה הנהיגה ללימוד העיוני.

כל הזכויות שמורות. אתר למד נהיגה
מאמר זה לקוח מתוך עבודה סמינריונית ייחודית שנכתבה על ידי גב.איילת לוי-לוין מורה לנהיגה ומנהלת מקצועית, במסגרת קורס מנהיגות בניהול מערכות חינוך בית הספר לחינוך באוניברסיטת בר-אילן.