שאלון מתוך עבודה סמינריונית מאת איילת לוי-לוין 
האם מבחן התיאוריה עזר לך בלימוד הנהיגה המעשי ? (נשאל לאחר המבחן המעשי) שאלה זו נשאלה, כדי לאמוד את החשיבות והיישום של הלימוד העיוני, במהלך כלל הלימוד. נוכל ללמוד: א. האם הלימוד העיוני, הווה נדבך חשוב בכלל הליך הלימוד, בהשוואה בין השאלות במבחן הישן לחדש.

ניתוח הנתונים מלמד כי רוב התלמידים מייחסים ללימוד העיוני יותר חשיבות, מאשר הדעה שהייתה להם לפני תחילת הלימוד.

כל הזכויות שמורות. אתר למד נהיגה
מאמר זה לקוח מתוך עבודה סמינריונית ייחודית שנכתבה על ידי גב.איילת לוי-לוין מורה לנהיגה ומנהלת מקצועית, במסגרת קורס מנהיגות בניהול מערכות חינוך בית הספר לחינוך באוניברסיטת בר-אילן.