שאלון מתוך עבודה סמינריונית מאת איילת לוי-לוין 
איזה ידע עיקרי זכור לך מהתיאוריה וחשוב למבחן המעשי ?
(נשאל לאחר המבחן המעשי) שאלה זו נשאלה, כדי לבדוק מהו הידע שנותר לתלמיד, לאחר שעבר זמן מאז הלימוד והמבחן. נוכל ללמוד האם סוג הידע שנותר לתלמיד שונה בין המבחן הישן לחדש.

ניתוח הנתונים מלמד כי רוב התלמידים זוכרים רק את פרטי המידע – חוקים ותמרורים. התלמידים לא מרגישים כי קיבלו ערך מוסף של הבנה מהלימוד.

כל הזכויות שמורות. אתר למד נהיגה
מאמר זה לקוח מתוך עבודה סמינריונית ייחודית שנכתבה על ידי גב.איילת לוי-לוין מורה לנהיגה ומנהלת מקצועית, במסגרת קורס מנהיגות בניהול מערכות חינוך בית הספר לחינוך באוניברסיטת בר-אילן.