שאלון מתוך עבודה סמינריונית מאת איילת לוי-לוין 
מתי בכוונתך לגשת למבחן התיאוריה ? שאלה זו נשאלה, כדי לבדוק מתי מתכוון התלמיד לגשת לבחינה. באופן טבעי למבחן קל ניגשים מיד, בעיקר כשברוב המקרים מורה הנהיגה לוחץ על התלמיד לגשת מיד למבחן. נוכל ללמוד: א. האם יש שוני בין המועד המתוכנן לגשת למבחן הישן, לבין מועד הגישה לחדש.

כל הזכויות שמורות.