שאלון מתוך עבודה סמינריונית מאת איילת לוי-לוין 
איזה סוג שאלות מכיל מבחן התיאוריה בעיקר ? שאלה זו נשאלה, כדי לעמוד על רמת הידע המוקדם שיש לתלמיד לגבי אופי המבחן. נוכל ללמוד: א. האם יש שוני בידע המוקדם בקרב הציבור, לגבי תכני המבחן בין הישן לחדש.

ניתוח הנתונים מלמד כי לרוב התלמידים אין ידע מדויק על מרכיבי המבחן, או על ההבדל בין שאלות ידע לשאלות הבנה. ההבדל חשוב בעיקר, מכיוון שבעוד שלשאלות ידע ניתן ללמוד לבד, הרי לשאלות הבנה לרוב צריך עזרה ממשית יותר.

כל הזכויות שמורות. אתר למד נהיגה
מאמר זה לקוח מתוך עבודה סמינריונית ייחודית שנכתבה על ידי גב.איילת לוי-לוין מורה לנהיגה ומנהלת מקצועית במסגרת קורס מנהיגות בניהול מערכות חינוך בית הספר לחינוך באוניברסיטת בר-אילן.