שאלון מתוך עבודה סמינריונית מאת איילת לוי-לוין 
האם מבחן התיאוריה משפיע על בחירת מורה הנהיגה ? שאלה זו נשאלה, כדי לבדוק באם התלמיד מעריך שהוא מסוגל להתמודד עם חומר הלימוד בעצמו, או שבכוונתו לקבל עזרה מקצועית. נוכל ללמוד: האם יש שוני בצורך לקבל עזרה מקצועית , כהכנה למבחן, כבר בתחילת תהליך הלימוד.

ניתוח הנתונים מלמד כי רוב התלמידים במבחן הישן התכוונו ללמוד בעצמם ולא חיפשו עזרה חיצונית. התלמידים לא מקשרים בין מורה הנהיגה שלהם להליך הלימוד למבחן.

כל הזכויות שמורות. אתר למד נהיגה
מאמר זה לקוח מתוך עבודה סמינריונית ייחודית שנכתבה על ידי גב.איילת לוי-לוין מורה לנהיגה ומנהלת מקצועית במסגרת קורס מנהיגות בניהול מערכות חינוך בית הספר לחינוך באוניברסיטת בר-אילן.