שאלון מתוך עבודה סמינריונית מאת איילת לוי-לוין 
כיצד למדת למבחן התיאוריה ?
שאלה זו נשאלה, כדי להצביע על צורת הלימוד בפועל של התלמיד. כאשר נשווה את השאלה לדרך הלימוד שתוכננה (שאלה מס. 1), ולאופן הלימוד בפועל לקראת המבחן החדש, נוכל ללמוד: א. האם יש שוני בין הלימוד בפועל לתכנון הלימוד. ב. האם החומר של המבחן החדש שינה את תכנון הלימוד.

ניתוח הנתונים מלמד כי רוב התלמידים למדו באותו אופן בו התכוונו בתחילת הדרך. הרבה תלמידים שהתכוונו ללמוד בקורס תיאוריה, לא למדו בקורס, יתכן שלא היצע של קורסי תיאוריה ולכן חיפשו אלטרנטיבה אחרת.

כל הזכויות שמורות. אתר למד נהיגה
מאמר זה לקוח מתוך עבודה סמינריונית ייחודית שנכתבה על ידי גב.איילת לוי-לוין מורה לנהיגה ומנהלת מקצועית במסגרת קורס מנהיגות בניהול מערכות חינוך בית הספר לחינוך באוניברסיטת בר-אילן.