שאלון מתוך עבודה סמינריונית מאת איילת לוי-לוין 
האם מבחן התיאוריה הוא מבחן שקשה לעבור אותו ? שאלה זו נשאלה, כדי להצביע על תחושת התלמיד לאחר שלמד. תחושה זו מושווית לדעה שהייתה לפני תחילת הלימוד. נוכל ללמוד: א. האם יש שוני בין התחושה בסוף הלימוד לזו שבהתחלה. ב. האם קיימת תחושת קושי שונה לגבי המבחן החדש.

ניתוח הנתונים מלמד כי בניגוד לתחושת התלמידים בתחילת הליך הלימוד, לאחר שלמדו והתכוננו למבחן, רוב התלמידים מתייחסים אליו כמבחן רגיל ללא קושי מיוחד. השוני מעיד על ההבדל בין פגישה עם חומר לימוד חדש לבין היחס אליו לאחר הלימוד לפני המבחן.

כל הזכויות שמורות. אתר למד נהיגה
מאמר זה לקוח מתוך עבודה סמינריונית ייחודית שנכתבה על ידי גב.איילת לוי-לוין מורה לנהיגה ומנהלת מקצועית, במסגרת קורס מנהיגות בניהול מערכות חינוך בית הספר לחינוך באוניברסיטת בר-אילן.