שאלון מתוך עבודה סמינריונית מאת איילת לוי-לוין 
האם שיטת הלימוד שלמדת היא הטובה ביותר ?
שאלה זו נשאלה, כדי להצביע כיצד מעריך התלמיד את איכות הלימוד שלו. נוכל ללמוד: א. האם התלמיד חושב שניתן ללמוד באופן טוב יותר. ב. בהשוואה בין השאלות במבחן הישן לחדש, האם השיטה הנדרשת למבחן החדש שונה מזו של הישן.

ניתוח הנתונים מלמד כי רוב התלמידים שבעי רצון משיטת הלימוד שלהם. רוב התלמידים מצפים לעבור את המבחן בהצלחה, ולכן אין הם מחפשים שיטות לימוד אחרות.

כל הזכויות שמורות. אתר למד נהיגה
מאמר זה לקוח מתוך עבודה סמינריונית ייחודית שנכתבה על ידי גב.איילת לוי-לוין מורה לנהיגה ומנהלת מקצועית, במסגרת קורס מנהיגות בניהול מערכות חינוך בית הספר לחינוך באוניברסיטת בר-אילן.