בפרקים הקודמים עברנו על דגשים חשובים לעצירה נכונה של הרכב ולחנייתו. מכיוון שמדובר באלמנט של הנהיגה אשר נהגים צעירים וחדשים רבים מתקשים בו, מורי נהיגה רבים מעבירם שיעורים שלמים על חנייה ועל עצירה, בין השאר בגלל הקושי הכרוך בביצוע הפעולות הללו, הדורשות קואורדינציה ומודעות ומיומנות אשר נרכשת כמובן עם הזמן, אך לחלוטין לא טריוויאלית בתחילה, ובנוסף בגלל שמדובר בפעולות אשר להן איסורים רבים על פי חוק, ועל התלמיד לדעת את איסורים אלה. נעבור כאן על חלק מהאיסורים הקשורים בעצירת הרכב וחנייתו.

איסורים בנוגע לחניה ועצירה:

אין להעלות או להוריד נוסעים בדרך מהירה - בעת נסיעה בכביש מהיר, יש איסור ברור להעלות או להוריד נוסעים, לנהג מותר לעצור בצדי הדרך רק בתנאים מסוימים, והסכנה שבהעלאת נוסעים או הורדה שלא בתחנה או במקום המיועד לכך היא ברורה.

אין להעמיד רכב בדרך מהירה – איסור זה קיים בשביל לשמור על הרכבים האחרים ועל הסדר בדרך מהירה.  כבישים אלה הם מסוכנים מאוד כאשר אין שוליים וגם כאשר אלה קיימים. בכל מקרה יש לבדוק את התמרורים ואת משמעותם במצבים אלה. תמרורים אשר מפורטים באתר למד נהיגה. ההעמדות של רכבים באזור זה הם סכנה, מה שמוביל אותנו לסעיף נוסף - אין להעמיד רכב שחוסם תמרור – מיותר להסביר, שכן רכבים העומדים בשדה הראייה של הנהגים האחרים הם סכנה של ממש.

איסורים נוספים:

אין להעמיד רכב במרכז צומת, מה שמפריע וחוסם את המעבר התקין בצומת זו, יותר מכך, אין להעמיד רכב במרחק 12 מטרים מצומת. בנוסף – אין להעמיד רכב על מעבר חצייה או 12 מטרים לפניו, עם כי אחריו התקנות אחרות ומותר להעמיד רכב אחרי מעבר חצייה. אין להעמיד רכב על המדרכה, אלא אם יש תמרור המסמן אחרת באזור זה. אין להעמיד רכב בתחום 12 מטרים מברז כיבוי אש, ואסור להחנות רכב 12 מטרים לפני קו עצירה.

קיימים עוד איסורים נוספים שנעבור על חלקם בפרקים הבאים, וניתן כבר לראות כי מדובר בנושא רווי ומלא בתוכן אשר יש ללמוד את כולו באופן שיהיה ברור לנהג החדש לחלוטין איך עליו לנהוג בעת חנייה ועצירה של רכבו.