כולנו מכירים את חוקי הנהיגה המהירה, ברור לכל כי לכל כביש ולכל דרך יש את חוקי המהירות הרלוונטיים אליהם, ההגבלות משתנות מדרך לדרך, ועל הנהג להכיר את כל ההגבלים והאיסורים הרלוונטיים לכל הדרכים. מהירות הנסיעה הינה חלק משמעותי וחשוב להכרת דרך נהיגה נכונה, שכן מהירות מופרזת, אי התחשבות בתנאי הדרך וההגבלים הרלוונטיים אליה, עלולים לגרום לאובדן שליטה ברכב ואף לתאונות.

מהירות סבירה – המהירות המוגדרת בגדר המותר בקטע הדרך הספציפי אליו מתייחסים, מהירות זו מתחשבת בתנאי הדרך, עומס התנועה, והאיסורים וההבלות המקוריים לקטע הדרך המסוים. מהירות סבירה מאפשרת שליטה מלאה של הנהג ברכב, ללא סכנה לסטייה ימינה ושמאלה, הדברים נכונים גם לגבי דרך מהירה, שם הדברים מקבלים משנה תוקף, כאשר יש להתחשב במהירות המותרת, בעומס התנועה, ובכללים נוספים הרלוונטיים לדרך מהירה. מובן כי מהירות סבירה לעולם לא תהיה מעל המהירות המותרת המוגדרת באותו קטע דרך, אלא נמוכה ממנה או שווה לה, תלוי בתנאי הדרך ומצבה הנוכחי, אך בשום מצב לא ייסע הנהג מעל למהירות המותרת המוגדרת לאותו קטע.

פניות וסטיות – בכל דרך או כביש יגיע הנהג למצב שיהיה עליו לפנות, לסטות לצד זה או אחר, או לשנות מעט את כיוון הנסיעה שלו באופן הנדרש למסלולו. יש לעבור על קטעים אלה בעת לימוד תאוריה וכמובן רק לאחר שיעשה הנהג את כל הבדיקות הרלוונטיות ויוודא שאין סכנה לבצע את הפניה, אז יאט הנהג את רכבו משמעותית, על מנת שיוכל לבצע את הפניה או הסטייה בביטחון מלא שהרכב לא יתהפך בגלל מהירות הנסיעה.

חיסכון בדלק – שמירה על כללים אלה בעת נהיגה, מהירות סבירה וקבועה, והאטה משמעותית בפניות וסטיות, תהווה נהיגה חסכונית בדלק ברכב, שכן הרכב לא יצרוך את כמות הדלק שייאלץ לצרוך אם יבצע נסיעה מהירה, חסרת אחריות או התחשבות בתנאי הדרך ובכלליה.