המהירות של הרכב היא אלמנט חשוב להתעכב עליו. כאשר נהג מאפיין לעצמו דרך נהיגה מסוימת, לאחר שכבר סיים לימוד נהיגה נכונה, ולאחר שעבר את הטסט ובילה שעות ארוכות מאחורי ההגה, לעיתים קרובות מרגישים נהגים כאלה שהם שולטים ברכבם באופן מוחלט. לצד הרגשה זו, במקרים מסוימים מגיעה נסיעה לא זהירה, בטוחה בעצמה באופן מוגזם, אשר יכולה לסכן את שאר הנהגים בכביש, הולכי רגל ורוכבי אופניים. זאת מכיוון שנהיגה במהירות מופרזת אשר אינה מתחשבת בתנאי הדרך, בעומס התנועה או בתמרורים הרלוונטיים, מעלה סיכונים כבדים, כמו אובדן שליטה על הרכב, ומרווח תגובה קטן בהרבה כאשר יש לעצור את הרכב במניעת תאונות. גם ובעיקר לנהגים מנוסים, אשר חשים בטוחים בנהיגה שלהם, יש להקפיד על נהיגה במהירות מותרת בדיוק בשביל להימנע ממצבים אלה.

החמרת תוצאות פגיעה – כאשר נהג נוסע במהירות מופרזת, כמות הנזק שיעשה לשאר הגורמים הנמצאים בכביש, במידה ויפגע בהם, גודל משמעותית. יש הבדל גדול מאוד בין נהג אשר מבצע תאונה במהירות המותרת, ואשר מוצא עצמו פוגע בעצם כלשהו על הכביש במהירות 60 קמ"ש למשל, לעומת נהג הנוהג במהירות גדולה ומתנגש באותו העצם. לעיתים ההבדל הזה הוא ההבדל המשמעותי שיבדיל תאונה קלה מאסון. בנוסף, יש לזכור כי מהירות מופרזת מקטינה משמעותית את שליטת הנהג ברכבו, אפילו גורמים כמו רוח צד, למשל, נהיים משפיעים הרבה יותר כאשר המהירות היא גדולה, והנהג מאבד בכך מהשליטה שהייתה לו כאשר נסע על 60 או 80 קמ"ש.

תשומת הלב נפגעת – גם במצבים שאין תאונות או פגיעות וכאשר הנהג שולט על רכבו, יכולת קבלת המידע, קריאת התמרורים והבנת מצב הדרך נפגעת משמעותית בעת נסיעה מהירה. יש הבדל תהומי בין נהג הנוסע במהירות 50 קמ"ש בדרך עירונית, מסתכל היקפית על מצב הדרך, ומבין את הסכנות הגלומות, לבין נהג העושה את אותה הדרך במהירות 90 קמ"ש ומסכן בכך את עצמו ואת כל הנמצאים בסביבתו.