דרך – הגדרת הדרך היא בעצם כל מסילה, כביש, רחוב או מעבר אשר הולך רגל, רוכב אופניים רכב או כל עובר אורח יכול להימצא ולעבור בו. אפילו רחוב שנאסרה אליו הכניסה משני צדי הדרך, דינו ככל דין דרך אחרת. השימוש בדרך הוא זכותם של הולכי הרגל, רוכבי האופניים והנהגים, הכול על פי הגדרות הדרך באותו הקטע כפי שנקבעו בחוקי הדרך הרלוונטי. יש לעבור כמובן ולהבין כל דרך מהם חוקיה ומה מגבלותיה

כביש – קטע הדרך הנקרא כביש יכול לענות על כמה מההגדרות המפורטות בספרי לימוד נהיגה, אך בין קטע לקטע יש הבדלים. כביש יכול להיות חד סטרי, דו סטרי או רב נתיבי, אלה רק כמה מן הדוגמאות הרלוונטיות, בהן כביש מוגדר במושגים מעולם הנהיגה. מושגים אלה רלוונטיים לא רק להגדרת קטע דרך זה, אלא בגלל שלכל קטע דרך שכזה ישנם חוקים ומגבלות אשר משתנות בין קטע לקטע, ולכל אחד מחלקי הדרך יש להבין ולהפנים את הכללים החלים עליו על מנת לנהוג בקטע דרך זה בצורה נכונה.

עובר דרך – שם זה מתייחס לכל משתמש בדרך. בין אם מדובר בהולך רגל, רוכב אופניים, אופנוען, או נהג ברכב. כל המשתמש בדרך על מנת להגיע ממקום למקום עונה על ההגדרה של עובר דרך. לכל אחד מהפרטים שתוארו כאן יש זכויות וחובות שונות בשביל לנהוג בדרך בה הוא נמצא בצורה נכונה וחוקית. חוקים וכללים החלים על הולך רגל כמובן לא רלוונטיים לאופנוען והנהג ברכב יצטרך לנהוג בצורה מסוימת שרלוונטית לו ורק לו. את הכללים האלה יש ללמוד ולהפנים. מדובר בכללי מהירות, האטה ועצירה, כללי איתות וסימון לנהגים אחרים, כל אלה חשובים על מנת שעובר הדרך יימצא בדרך בצורה נכונה וחוקית ועליהם נעבור כאן