שר התחבורה מר ישראל כץ הצליח להעביר הצעת חוק חדשה ותקופת צבירת הנקודות, נקבעה למשך 6 שנים

התקנה שנחתמה על ידי השר כץ קובעת עוד כי נהג שיצבור פעמיים 36 נקודות במשך 6 שנים רישיונו ישלל לתקופה של 9 חודשים ויחודש רק לאחר שיעמוד בבדיקות רפואיות של המרב"ד ובמבחן תיאוריה ומבחן ומעשי.

עד כה נהג שצבר במהלך ארבע שנים 36 נקודות חובה ויותר רישיונו נפסל לתקופה של שלושה חודשים בלבד והוא נדרש לבצע מבחן עיוני בלבד, כתנאי לקבלת הרישיון.

התקנה החדשה לא תחול על נהגים שכבר נרשמו לחובתם 72 נקודות או יותר אלא אם כן ירשמו להם עוד 12 נקודות לפחות לאחר כניסת התקנות החדשות לתוקף ובתוך 4 שנים ממועד העבירה הראשונה שנרשמה להם.

בנוסף לכך אישרה ועדת הכלכלה של הכנסת שורה של תקנות נוספות המשפרות ומייעלות את שיטת הניקוד שנקבעה בשנת 2003. לדברי השר כץ התקנות שאושרו יאפשרו להתמודד טוב יותר עם עברייני התנועה "מועדים" וימנעו מהם להתחמק מביצוע "אמצעי התיקון" בהם חוייבו.

התקנות החדשות קובעות כי נהג שנדרש לבצע לימוד נהיגה נכונה (נהיגה מונעת) חייב לבצע את הקורס בתוך שישה חודשים מיום קבלת הזימון לקורס. עד כה נדרשו הנהגים לבצע את הקורס בתוך שנה, מיום קבלת הזימון לקורס.

עוד נקבע בתקנות כי נהג שקיבל הודעה אישית על פסילת רישיונו, באמצעות שליח או שוטר למשל, ההודעה תחשב כתקפה ומחייבת. עד כה נדרש משרד התחבורה לשלוח את הודעת הפסילה, באמצעות דואר רשום בלבד, דבר שגרם להתחמקויות של נהגים רבים שרישיונם נפסל מלקבל את הדואר או לחתום על אישור המסירה.

כמו כן נקבע כי רשות הרישוי לא תרשום נקודות על עבירות שדווחו למשרד התחבורה כעבור שנה ויותר ממועד ההרשעה. עד כה לא הייתה כל הגבלת זמן ברישום נקודות על עבירות גם אם הם דווחו לרשות הרישוי באיחור של מספר שנים.

שר התחבורה ציין כי התקנות החדשות שאושרו היום בועדת הכלכלה של הכנסת יכנסו לתוקף 6 חודשים מיום פרסומן ברשומות.

השר כץ הנחה את סמנכ"ל משרדו, עוזי יצחקי לבחון מחדש את טבלת ניקוד עבירות התנועה. במסגרת עבודת מטה שתתבצע עם אגף התנועה במשטרה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים וגופים רלוונטיים נוספים תישקל אפשרות לבטל את הניקוד הניתן כיום על חלק מעבירות התנועה, המוגדרות כעבירות קלות.

cכל הזכויות שמורות 
אודות הכותב - איתמר לוין מורה ומרצה ללימוד תאוריה. מוציא לאור של ספרי לימוד תאוריה, מולטימדיה - למד נהיגה בדרך הקלה, למד תיאוריה ללא קריאה.