בעת נהיגה ברכב, חשוב להקפיד על כמה וכמה דגשים אשר נועדו לשמור על בטיחות הנהג והנוסעים, ואשר אם נקפיד עליהם, נוכל לבצע ביתר קלות את חוקי הנהיגה המתקדמים יותר אשר בחלקם נובעים מדגשים אלה. אחד מדגשים אלה הוא נהיגה נכונה בנתיבים.

כידוע יש כבישים בעלי נתיב אחד, דו נתיביים או רב נתיביים, כשבכל אחד ואחד מהם יש דגשים הרלוונטיים ספציפית לסוג הכביש בו אנו נוסעים, כבר בלימוד נהיגה או לימוד תאוריה יש לסגל את ההבנות הרלוונטיות, ננסה לעבור על חלק מדגשים אלה.

נהיגה בימין הכביש

הדגש הבסיסי ביותר לגבי נהיגה נכונה בנתיבי הכביש הוא לשמור על צד ימין, כאן בעצם מתחילה הנהיגה הנכונה, והאופן בו נשמור על המיקום הנכון הוא מהותי מבחינת שמירה על ביטחוננו. לשמירה על צד ימין יש כמה וכמה יתרונות אשר שומרים על הנמצאים ברכב:

שמירה על ימין מקטינה את הסיכוי לתאונות חזיתיות, שכן ההימצאות של הרכבים צמוד לימין, פותחת מרווח בין כלי הרכב הבאים האחד מול השני, ומשאירה זמן תגובה ארוך יותר לנהגים.

שולי הדרך נפתחים לסטייה ימינה במידה ואין ברירה – לפעמים, בעת עצירות פתאומיות או עצמים אשר מגיעים ממש ממול לרכב הנוסע ואין ביכולתו לבלום כראוי, הסטייה הקלה ימינה לכיוון השול פותחת מרווח קצר שיכול להיות קריטי במצבים מסוימים.

העקיפה של הרכב השומר על הימין תהיה בטוחה יותר – במידה וירצו לעקוף אתכם, השמירה על צד ימין תקל על התהליך, ותמנע מהרכב העוקף את הסיכון שביציאה למרכז הכביש עד כמה שאפשר.

בין אם מדובר בכביש דו סטרי או חד סטרי, ככל שנשמור על צד ימין בנסיעה נקל על עצמנו בשמירה על עקרונות חשובים בנסיעה ברכב דו נתיבי או רב נתיבי, ונרחיב על כך מעט במאמרים הבאים.