בפרק על כניסה וחציית צומת הרחבנו מעט על הדגשים החשובים עבור פניות ימינה. כך למשל, בעת פניה ימינה יש לשים דגש על קרבה מקסימאלית לשפת המדרכה, לא לגלוש פנימה אל תוך הכביש, אך גם לשים לב כי יש הולכי רגל, רוכבי אופניים וגורמים אחרים העשויים להימצא על שפת המדרכה ולידה, ואליהם יש לשים לב על מנת לא לפגוע בהם. בפניות שמאלה, לעומת זאת, ישנם כמה דגשים אחרים עליהם ניתן לתת את הדעת. למשל, בעת הפניה שמאלה גם מיקום הרכב במסלול הנסיעה הוא חשוב, כלומר יש חשיבות לסוג הכביש ממנו יוצאים, וגם לסוג הכביש אליו נכנסים. לנהג יש שיקולים נוספים בעת ביצוע הפניה ועליו לתת עליהם את הדעת.

מיקום בנתיבים משפיע על משך הזמן בפניה

יש לשים לב כי שמירה על כללים הנכונים בעת ביצוע פניה שמאלה, יקטין את משך הזמן שהנהג נמצא בצומת, וזו כזכור אחת מהמטרות החשובות בכל מה שנוגע להתנהגות בצמתים. משך זמן קצר להימצאות בצומת אומר בהכרח הקטנת הסיכון של הנהג לפגוש נהגים אחרים החוצים את מסלולו. לכן כאשר אנו נוהגים בכביש חד סטרי, נבחר את המסלול השמאלי ביותר לפני ביצוע הפניה. כך נדע שאנו עוברים מהנקודה הכי קרובה על המסלול לכיוון הפניה אותה אנו מתכוונים לקחת.

פני שמאלה בדרך דו סטרית - כמובן שאי אפשר להתייצב בחלק השמאלי, כי במצב כזה הרכב עומד נגד כיוון התנועה ומסכן בכך את כל הנהגים הבאים מהכיוון השני. לכן בפניה שמאלה בכביש דו סטרי נתקרב עד כמה שאפשר לקו ההפרדה בין הנתיבים, מבלי לעבור או לגלוש לכיוון הנתיב השמאלי. נתיב היעד בפניה שמאלה יהיה בפניה רחבה אל הנתיב הימני, כך נימנע מתאונה עם כלי רכב המגיעים ממול.