פרשנות האומדנים דרגה ב הנבחן גורם למידה מסוימת של הפרעה, עיכוב לתנועה אבל ללא סיכון:

מבחן הנהיגה הוא מבחן אישי. כידוע לרוב ברכב נמצא הבוחן, היושב במושב ליד התלמיד ושני תלמידי נהיגה נבחנים. אחד מהתלמידים נוהג במשך כ 20 דקות והתלמיד השני יושב מאחור. במחצית המבחן התלמידים הנבחנים מתחלפים.

בוחן נהיגה הוא מורה לנהיגה בעברו או בהווה, שעבר קורס בוחנים מיוחד, בו למד את תורת המבחנים, ובמיוחד למד כיצד להעריך ולבחון תלמידי נהיגה במבחן המעשי –הטסט.

בחלק זה מתייחסים מדדי הבוחן, כאשר הוא פוסק את החלטתו עבר/נכשל לאחר מבחן הנהיגה.

פרשנות המפתחות:

דרגה ב:  דרגה זו היא הקשה מכל לאומדן. הנבחן תלוי לחלוטין בגישתו של הבוחן. על הבוחן מוטלת אחריות גדולה. הבוחן הוא הסמכות המעניקה רישיון נהיגה לתלמיד הנבחן. מצד אחד לא נכון לקפח את זכותו הטבעית של אדם לנהוג ברכב, ומצד שני במידה והרישיון ניתן לנהג מסוכן מפאת כישוריו או יכולתו, הוא עלול לגרום לנזק הרה אסון. תפקיד הפוסק או השופט לגבי הנבחן, הוא תפקיד כפוי טובה. כל הבוחנים מעידים כי מצב זה הוא הקשה מכל. אף בוחן לא רוצה להיות במצב בו תלמיד נהיגה שהוא אישר ככשיר לנהיגה יהיה מעורב בתאונת דרכים הנובעת מנהיגה לקויה. אחריות זו היא אחריות מוחלטת לחיי אדם. בהחלט ניתן לאמר 'ברוך שלא עשני בוחן'. השיקול המנחה את רוב הבוחנים, הוא כי במידה ויש ספק לגבי כשירות הנהג, עדיף לא לאשר אותו, כדי שהתלמיד יקבל עוד הדרכה.

ניתן כמובן לאפיין כשלים בנהיגה כבר בזמן לימוד תיאוריה, אך תלמיד אשר עבר את המבחן העיוני ואף את מסספר השיעורים המינימאלי כדי לגשת לטסט - עוד לא בטוח שהוא יכול לעבור את המבחן המעשי

מאפייני הדרגה –

נהיגה הססנית לרוב איטית מדי ביחס לזרימת התנועה.

תפעול לא מלא של הרכב מבחינת המיומנות הטכנית בהפעלתו.

התקשות בחניה לאחור בקו ישר.

כל שנותר לנו לשאול – האם באמת חניה לאחור היא אומדן לחוסר יכולת?

C כל הזכויות שמורות 
אודות הכותב - איתמר לוין מורה ומרצה ללימוד תאוריה. מוציא לאור של ספרי לימוד תאוריה, מולטימדיה - למד נהיגה בדרך הקלה, למד תיאוריה ללא קריאה.