כללי  ההתנהגות  עם הנבחנים במבחן המעשי

מצבים בהם לא ניתן לצאת למבחן

בחלק זה מתייחסים לאופן ההתנהגות של הבוחן לתלמיד הנבחן בזמן מבחן הנהיגה.

פרק ג. טפסים, שלטים ושאר מיני דברים המונעים מהבוחן לצאת למבחן:

במקרים הבאים לא ניתן יהיה לבצע מבחן נהיגה:

א.      פג תוקפם של הבדיקות הרפואיות או בדיקות העיניים – לכן חשוב לבדוק את הטפסים מספר ימים לפני המבחן, כדי שיהיה זמן לחדש את הבדיקות באם יש צורך.

ב.      אי תשלום אגרת המבחן – אסור לצאת למבחן באם אין אגרה משולמת – ניתן לשלם את האגרה בכל סניף דואר, לכן כדאי להכין מראש אגרה משולמת.

ג.         העדר תעודה מזהה(ת.ז או דרכון)  - חשוב לודא לפני המבחן כי קיימת תעודה שכזו בידי התלמיד הנבחן.

ד.      העדר טופס רש"ל או טופס קרוע – טופס הרש"ל הוא הטופס המפרט את משימות לימוד תלמיד הנהיגה. על הטופס להיות חתום על ידי התלמיד , מורה הנהיגה והמנהל המקצועי.

ה.      רכב לא תקין, העדר רישיון רכב, ביטוח או אישור הפעלה ממשרד הרישוי – חלק זה הוא באחריותו הבלעדית של המורה. הבוחן אינו יכול לצאת עם רכב לא תקין או ללא רישיון או ביטוח תקפים.

ו.        איחור מעל 10 דקות לנבחן אחד – פרט זה תלוי בסבלנות הבוחן, אולם באם עברו למעלה מ10 דקות והנבחן טרם הגיע, רשאי הבוחן לבטל את המבחן לגבי אותו תלמיד.

ז.       העדר אישור עובר במבחן העיוני – התיאוריה או פקיעת תוקף מבחן התיאוריה – אסור לבוחן לצאת למבחן ללא אישור תקף על הצלחה במבחן העיוני.

בכל מקרה כל ביטול מבחן על ידי הבוחן מפאת אחת הסיבות המנויות לעיל , יכול להיעשות רק באישור הממונה על המבחנים באותו מקום.

C כל הזכויות שמורות 
אודות הכותב - איתמר לוין מורה ומרצה ללימוד תאוריה. מוציא לאור של ספרי לימוד תאוריה, מולטימדיה - למד נהיגה בדרך הקלה, למד תיאוריה ללא קריאה.