רישיון נהיגה לנהג חדש - פרק ג

Lic
רישיון נהיגה לנהג חדש - כל הדגשים

חלק ב. פרשנות סעיפי החוק.

חוק נהג חדש – חוק הנהג חדש משפיע יותר מכל על חיי הנהג החדש בשנתיים הראשונות להיותו נהג. אוסף מאמרים אלו מכוון כדי להבהיר ולהסביר בשפה פשוטה את סעיפי החוק הקיים ומשמעותם.

 

 12א - רשיון נהיגה לנוהג חדש 

(ב)רשות הרישוי תחדש את רשיונו של נוהג חדש, אולם אם הוא הורשע באחת מן העבירות המנויות בתוספת השלישית, תתנה רשות הרישוי את חידוש רשיונו בבחינות ובבדיקות שתקבע, ומשחידשה כך את רשיונו אחרי קיום תנאים שהתנתה יחולו הוראות סעיף זה כאילו ניתן הרשיון לפי סעיף קטן (א).

 (ג)האמור בסעיף זה אינו בא לגרוע מכל סמכות של רשות הרישוי לפי הוראה אחרת של פקודה זו.

פרשנות – הלשון המשפטית המצומצמת טומנת בחובה מכשולים רבים לנהג החדש. כל העבירות המנויות – רשומות בתוספת השלישית הופכות להיות חשובות במיוחד. נהג חדש שעובר על החוק ומבצע עבירה הרשומה בתוספת השלישית, עלול לאבד את רישיונו ולחזור אל תחילת המסלול, כלומר הוא יהיה מחויב במבחן תיאוריה ובמבחן מעשי חדש.

"כאילו ניתן הרישיון לפי סעיף קטן (א) – מי שיעבור על אחת מהעבירות ייחשב כאילו הוא אינו נהג  - ועליו להתחיל את המסלול מחדש.

 

כל הזכויות שמורות. 

אודות הכותב - איתמר לוין מורה ומרצה ללימוד תאוריה. מוציא לאור של ספרי לימוד תאוריה, מולטימדיה - למד נהיגה בדרך הקלה, למד תיאוריה ללא קריאה.