Lic
שיטת הניקוד - דוגמאות רלוונטיות

שיטת הניקוד -  מספר דוגמאות לניקוד בהתאם לעבירה

שיטת הניקוד קובעת לכל עבירה מספר נקודות על פי חומרת העבירה.

אנו נותנים רשימה חלקית של העבירות והניקוד המשויך להם. לחלק גדול העבירות אין כלל ניקוד: 

חוסר רשיון רכב  -  6

נהיגה ללא רשיון נהיגה -  8

רשיון נהיגה פקע יותר מ-12 חודשים  - 8

הורשע בעבירה שגרמה לחבלה של ממש - 8

נהיגה בקלות ראש -  6

נהיגה בהיותו שיכור - 10

נהיגה בזמן פסילה - 10

רשיון נהיגה אינו תקף לאותו סוג רכב - 8

02030 064אא אי עצירה לאחר גרימת תאונה עם נפגע - 10

02031 064אב הפקרת נפגע לאחר גרימת תאונה -  10

02034 010 א פקיעת רשיון נהיגה -  8

02036 010 א רשיון נהיגה פקע יותר מ-6 חודשים - 8

גרימת מות ללא כוונה -  10

התנהגות הגורמת נזק  - 8

סיכון חיי אדם -  8

נהיגה בלא זהירות - 6

נהיגה כשברמזור אור אדום - 10

התחלת נסיעה באור צהוב יחד עם אדום - 8

אי ציות להוראות שוטר - 6

אי ציות לאות של שוטר במדים - 6

נהיגה במצב העלול לסכן עוברי דרך - 8

חוסר שליטה ברכב - 6

חוסר שליטה ברכב - 6

עקיפה מימין  -  4

עקיפה כשהדרך לא פנויה - 10

עקיפה בראות לקויה - 8

עקיפת רכב עוקף - 6

הובלת מטען שלא בבטיחות -  4

גרירת רכב ללא בטיחות - 2

מערכת אורות בלתי תקינה  - 4

סיכון עוברי דרך בנסיעה אחורנית -  4

אי ציות לתמרור 302 (עצור וזכות קדימה -  10

אי ציות לתמרור ב-37באי מתן זכות קדימה -  10

אי מתן זכות קדימה לרכב ממול - 6

אי שמירה על הימין בדרך צרה -  6

נהיגת רכב שנשמט ממנו מטען - 8

03851 הובלת מטען חורג בתפזורת -  6

אי ציות לתמרור  301 - 10

אי ציות לתמרור 302 - 10

אי ציות לתמרור ב-36 - 10

רשיון הרכב פקע פחות מששה חודשים - 6

רשיון הרכב פקע למעלה מששה חודשים - 6

06105424הפרעה בעת כניסה למסלול התנועה - 6

סיכון בעת כניסה למסלול התנועה - 6

כניסה לצומת כשאין אפשרות להמשיך - 6

אי מתן אפשרות להשלים חצייה בביטחה - 4

אי מתן זכות קדימה לרכב בטחון - 4

נהיגה בכיוון ההפוך בכביש חד סטרי  - 6

נהיגה משמאל לקו הפרדה רצוף בדרך - 6

נהיגה שלא בכביש - 6

נהיגה על מדרכה שלא לשם חצייתה - 2

נהיגה שלא בימין הקיצוני של הכביש - 6

אי ציות לתמרור 401-  6

אי ציות לתמרור 402 - 6  

אי ציות לתמרור 420 - 6


 cכל הזכויות שמורות 
אודות הכותב - איתמר לוין מורה ומרצה ללימוד תיאוריה. מוציא לאור של ספרי לימוד תאוריה, מולטימדיה - למד נהיגה בדרך הקלה, למד תיאוריה ללא קריאה.