שר התחבורה מר ישראל כץ הצליח להעביר הצעת חוק חדשה, המחמירה:

נהג שיצבור 72 נקודות או יותר רישיונו יפסל ל- 9 חודשים.

ההצעה קיבלה את אישור וועדת הכלכלה של כנסת ישראל. על פי ההצעה נהג שעבר עבירות הנמדדות על פי שיטת הניקוד בלמעלה מ 72 נקודות, רישיון הנהיגה שלו יפסל לתקופה של 9 חודשים. רישיון הנהיג של הנהג העבריין לא יחודש אלא לאחר:

א.      הנהג עבר בדיקות במכון הרפואי של בטיחות בדרכים - מרב"ד.

ב.      הנהג העבריין למד, ניגש למבחן תיאוריה והצליח בלעבור את מבחן התיאוריה של משרד התחבורה.

ג.       הנהג העבריין למד וניגש למבחן המעשי –הטסט, של משרד התחבורה, והצליח לעבור את המבחן.

תקופת צבירת הנקודות, נקבעה למשך 6 שנים, ללא כל קשר לאמצעי אכיפה , חינוך ולימוד אחרים.

החמרה זו נערכה במכוון, כנגד עברייני תנועה 'כבדים' אשר צוברים עבירות תנועה רבות.

בנוסף לכך נהג שחויב להתייצב לקורס נהיגה נכונה –על פי שיטת הניקוד, מחויב להתייצב בתוך תקופה של 6 חודשים מיום קבלת הזימון.

את הודעת פסילת רישיון הנהיגה, יקבלו הנהגים באמצעות שליח או שוטר. שיטה זו מנסה להילחם בתופעה של התחמקות מקבלת הודעת הפסילה, כדי לטעון שהנהג הנוהג בעת פסילה לא ידע על הפסילה.

שיטת הניקוד החדשה משולבת במהלך לימוד תיאוריה עכשווי ויש לקחת בחשבון את התנודות והשינויים העדכניים.


כל הזכויות שמורות 
אודות הכותב - איתמר לוין מורה ומרצה ללימוד תאוריה. מוציא לאור של ספרי לימוד תאוריה, מולטימדיה - למד נהיגה בדרך הקלה, למד תיאוריה ללא קריאה.