Schoolכלל חשוב מאין כמוהו הוא כלל שמירת המרווח, נהגים צעירים לעיתים רחוקות מבינים זאת, וניתן לומר שגם נהגים וותיקים לפעמים מזלזלים בכלל חשוב זה. אך יש הטוענים כי מדובר בכל החשוב ביותר בנהיגה זהירה. על כל פנים, שמירת מרווח בעת נסיעה שומרת על הנהג והנוסעים, מקנה טווח בו אפשר להגיב ביעילות יתרה, ולעיתים קרובות לא פחות ממצילה חיים. שמירת מרחק הינה פעולה פשוטה אך חשובה שיש לזכור לעשות תמיד, ובכך נמנעות תאונות, בעיות ומקרים לא נעימים ולא הכרחיים

סיבות מרכזיות לשמור מרחק:

תלות מיותרת בנהג שמלפנים - ברכב שנוסע לפניכם יכול להיות כמובן הנהג הזהיר ביותר שיש. מצד שני יכול להיות גם נהג לא ממש זהיר, ויכול להיות גם כזה שמצפצף על זהירות ועלול לעצור בפתאומיות בכל רגע נתון.  אנחנו לא רוצים להיות מושפעים יתר על המידה מנהג שכזה, ולכן יש להתכונן למצב כזה הכנה אופטימאלית. אם נשמור מרחק ולא נתקרב, לא נושפע ממנו.

שיפור משמעותי בשדה הראייה – אחד מהכללים החשובים הנלמדים בעת לימוד נהיגה. כמו שאנו רגילים לראות איך שדה הראייה מצטמצם כאשר נעמד מולנו מישהו גבוה או רחב בעת הופעה או בתור למקום כלשהו, כך גם המצב כאשר אנו נוסעים בכביש, ככל שנשמור מרחק, כך שדה הראייה שלנו ישתפר פלאים, וכמובן שזהו אחד מהדברים שישפרו לנו את היכולת להגיב לתנאי הדרך והכביש.

נסיעה רגועה ושלווה יותר עם מרווח – כאשר אנו נמצאים במרחק ביטחון מהרכב שלפנינו, כל הנהיגה מושפעת מכך. אין צורך לבלום מדי כמה דקות, אין צורך שלנות את מהירות הנסיעה כלל וכלל, אלא רק לנהוג באופן שאנו אוהבים ורגילים, וללא השפעות חיצוניות. נהיגה כזו, באופייה היא רגועה יותר, שלווה יותר, ומכיוון שכך – מסוכנת הרבה פחות.