כביש-משובש
כביש משובש

מבחן התיאוריה מתבסס על תקנות התעבורה. התקנות מפרטות את כל הנחיות ההתנהגות לעוברי הדרך. התקנות מהוות את הבסיס לכל תורת הנהיגה ועל פיהם לומדים לנהוג תלמידי הנהיגה. את הלימוד המסודר המהווה בסיס למבחן התיאוריה ניתן ללמוד במולטימדיה או בספר הלימוד המבחן החדש.

בחלק זה נלמד את ונבין את לימודי התיאוריה דרך ההסבר לשאלות המבחן.

יוסי מכפר סבא הלומד תאוריה ונהיגה שואל : האם אפשר לענות לשאלה הזו רק לפי צורת התמרור?

שאלה מספר 407 ממאגר השאלות של מבחן תיאוריה

מה פירוש התמרור?

א. עבודות בכביש.

ב. כביש משובש.

ג. דרך הררית.

ד. פסי האטה לפניך.

התמרור הוא תמרור אזהרה, מכיוון שמסגרתו היא משולש שקודקודו מופנה כלפי מעלה. כפי שלמדנו מזהים את התמרורים לפי צורתם הבסיסית. תמרור הזהירות מטרתו כשמו – להזהיר. את סוג האזהרה למודים על פי הציור בתוך המשולש. כאשר לא בטוחים לאיזו תשובה  לשייך את הציור, פותרים את השאלה בצורה הפוכה. דוגמא בשאלת תיאוריה זו: תשובה א היא עבודות בכביש –הציור הוא אנשים עובדים. תשובה ג דרך הררית – הציור הוא קו אלכסוני משופע ראה תמרור 140. תשובה ד היא פסי האטה לפניך – הציור הוא פס קמור אחד ראה תמרור 144 . לכן הציור היחיד המתאים הוא הציור בתשובה ב והיא התשובה הנכונה.

 C כל הזכויות שמורות

אודות הכותב - איתמר לוין מורה ומרצה ללימוד תיאוריה. מוציא לאור של ספרי לימוד תאוריה, מולטימדיה - למד נהיגה בדרך הקלה, למד תיאוריה ללא קריאה.