כיצד ללמוד למבחן התיאוריה פרק א דיני תעבורה

דגש - חומר זה הוא תמצית קורס התיאוריה של ערכת הלימוד. את הלימוד עצמו ניתן לבצע בעזרת מורה, במחשב בערכת המולטימדיה או בספר הלימוד וספר השאלות.המבוא לחוק - פקודה ותקנותדיני תעבורה

בפרק זה נלמד מהו החוק. מה זו פקודת התעבורה, תקנות התעבורה, חשיבותם, חובת הציות וחשיבות האחידות. א. החוק - מבוא לפקודה והתקנות, מהו החוק חשיבותו וחשיבות האחידות.

ב. רישיונות - סוגי רישיונות שונים והתאמתם לרכבים שונים.ההבדל בין רישיון נהיגה לרישיון רכב, פירוט והדגמה של הרישיונות השונים, כולל תעודת ביטוח.נהג חדש

ג. נוהג חדש - מי נחשב לנוהג חדש. הסבר החוק, ומגבלותיו. חובת הליווי, מי יכול לשמש כמלווה. שילוט נהג חדש ומיקומו ברכב.

 

s2אישור מחלה

ד. חובות הנהג - פירוט כל החובות המוטלות על הנהג: נשיאת תעודות והצגתם, עדכון שינוי מצב רפואי וכתובת, חובת הציות ומדרג הציות - הצגת המדרג והסבר כל דרגה, חובת החזקת הגה, שימוש בטלפון ומכשירים אופטיים - הסבר כל חובה בקצרה.

ה. חובת ההתנהגות הכללית - הסבר של תקנה 21- חובתו של כל עובר דרך.

ו. כשירות הנהג והרכב - הסבר מה זה מצב לא כשיר, נפשית וגופנית. מה יחשב לרכב לא כשיר.בקיאות נהג הרכב

ז. מהי בקיאות - דגש מהי בקיאות בהפעלת הרכב תוך דוגמא לחוסר בקיאות בסוג רכב מסוים.

פסילות רישיון
ח. פסילות רישיון נהיגה - פירוט הגופים המוסמכים לפסילת רישיונות: בית משפט, רשות הרישוי, קצין משטרה. זכות הנהג לערעור על הפסילה.

 

שאלה לדוגמא מפרק דיני תעבורה
האם רשאי נהג לנהוג ברכב, בעל שדה ראיה מוגבל?שדה ראיה א. מותר, במידה וההגבלה הינה מזערית והיא אינה מלפנים. ב. אסור בכל מקרה. ג. מותר, במידה והנהג מוגבל בעצמו. ד. אסור לנהוג ברכב בעל שדה ראיה מוגבל מאחור או מהצדדים.

C כל הזכויות שמורות.
אודות הכותב - איתמר לוין מורה ומרצה למקצועות הנהיגה. מחבר ספרי לימוד נהיגה וערכות מולטימדיה המלוות את הלימוד העיוני והמעשי.