כיצד ללמוד למבחן התיאוריה פרק טו זכות קדימה

דגש - חומר זה הוא תמצית קורס התיאוריה של ערכת הלימוד. את הלימוד עצמו ניתן לבצע בעזרת מורה, במחשב בערכת המולטימדיה או בספר הלימוד וספר השאלות.

מתן זכות קדימה

הפרק מסביר מהי זכות קדימה ומפרט את כל מצבי זכות הקדימה: בדרך, בצומת, על פי תמרורים ועל פי רמזורים. ההסבר מפרט את ההתנהגות הנכונה, הסכנות והנהיגה הנכונה בכל מצב בו מקבלים או נותנים זכות קדימה. הבנת הפרק הכרחית, כדי להבין את סדר התנועה והקשר הנוצר בין הרכבים הנפגשים בכבישים.

זכות קדימה:
א. הגדרת זכות קדימה - ההגדרה ופירושה, ההבדל בין לקחת ללתת.

ב. מצבי זכות קדימה פירוט מצבי זכות קדימה על פי הסדר הבא.

ג. זכות קדימה בדרך - יציאה מדרך עפר, יציאה מחצרים, תחילת נסיעה מצד הדרך, מעבר חצייה, כביש חסום, דרך צרה, דרך תלולה, רכב בטחון, רכב סוטה.

ד. זכות קדימה בצומת ללא תמרורים - רכב הבא מימין, רכב ממול בפניה שמאלה.A

ה. זכות קדימה בצומת עם תמרורים - תמרור זכות קדימה, תמרור עצור צד ימין צד שמאל, מיקום העצירה עם קו עצירה בלי קו עצירה, תמרור מעגל תנועה.

ו. זכות קדימה על פי רמזור - אותו הרמזור וההתנהגות על פיהם, פירוט הצבעים השונים מיקום עצירה והמשך תנועה, צהוב מהבהב, ירוק מהבהב, צומת לא פנוי ומדרג הציות.


שאלה לדוגמא מהמבחן פרק זכות קדימה

למי חייב נהג הרכב הקרוב לתת זכות קדימה?B
א. לרכב הצהוב.

ב. לרכב האדום.

ג. לרכב הצהוב ולרכב האדום.

ד. זכות קדימה שייכת לרכב הקרוב.

 

C כל הזכויות שמורות.

אודות הכותב - איתמר לוין מורה ומרצה למקצועות הנהיגה. מחבר ספרי לימוד נהיגה וערכות מולטימדיה המלוות את הלימוד העיוני והמעשי.