כיצד ללמוד למבחן התיאוריה פרק יז מפגש מסילת ברזל

דגש - חומר זה הוא תמצית קורס התיאוריה של ערכת הלימוד. את הלימוד עצמו ניתן לבצע בעזרת מורה, במחשב בערכת המולטימדיה או בספר הלימוד וספר השאלות.

פרק זה מסביר את החוק בנושא מפגש מסילת ברזל. הלימוד מפרט את חובת ההאטה, המקרים בהם חלה חובת עצירה, מרחק העצירה ופירוט התמרורים הקשורים למפגש.

 

מפגש מסילת ברזל:
א. מהו מפגש - הגדרה, החוק חובת ההאטה, איסור עקיפה, איסור חנייה.
ב. התמרורים - פירוט התמרורים המיוחדים למפגש, תמרורי מרחק, ומפגש.
ג. העצירה לפני מפגש - חובת העצירה, רכבת נשמעת או נראית, סימון בפנס או בדגל, תמרור עצור.
ד. מיקום העצירה - קו עצירה, מחסום, ללא מחסום או קו.
ה. המשך הנסיעה - פירוט המצבים המאפשרים המשך הנסיעה.
ו. תמרור עצור - דגשים להתנהגות על פי תמרור עצור המוצב לפני המפגש.

שאלה לדוגמא מהמבחן פרק מפגש מסילת ברזל

 

Chota

 

במה יתקל נהג רכב המתכוון לפנות שמאלה על פי הנראה
בתמונה?

א. מפגש מסילת ברזל.
ב. במעבר לדרך עירונית.
ג. הפנייה שמאלה אסורה.
ד. גשר עילי או תחתי להולכי רגל.

 

C כל הזכויות שמורות.

אודות הכותב - איתמר לוין מורה ומרצה למקצועות הנהיגה. מחבר ספרי לימוד נהיגה וערכות מולטימדיה המלוות את הלימוד העיוני והמעשי.