כיצד ללמוד למבחן התיאוריה פרק טז עצירה עמידה וחניה

דגש - חומר זה הוא תמצית קורס התיאוריה של ערכת הלימוד. את הלימוד עצמו ניתן לבצע בעזרת מורה, במחשב בערכת המולטימדיה או בספר הלימוד וספר השאלות.

 

עצירה עמידה וחניה

פרק זה מסביר את החוק בנושא עצירה עמידה וחניה. בעיקר יש פירוט של כל איסורי העצירה והחניה. בנוסף יש פירוט של סדר הפעולות בעזיבת רכב, ורכב שהתקלקל וחובה להשאירו בצד הדרך והנחיות לחניה במעלה ובמורד.

עצירה עמידה וחניה:
א. מהי חניה - מתי זו חניה ומתי לא, מהי עמידה ומהי עצירה.

ב. חניה במצבי כביש שונים - דרך עירונית ושאינה עירונית, דרך מהירה.

ג. רכב שיצא מכלל פעולה - החוק, היכן להעמיד, משוש נראות וסכנות.

 

Hana

 

ד. כללי חניה - חניה בשיפועים שונים, כללי עזיבת הרכב.

ה. איסורי עמידה, עצירה או חניה - מקומות ומצבים בהם חל איסור על פי חוק או תמרור.

ו. מידות מצבים וניתוח תמונות - דגש על תמונת איסור חניה ואזכור המספרים השונים.

 

שאלה לדוגמא מהמבחן פרק חניה

למי מותר לעצור, לעמוד בשול הדרך, בדרך שאינה עירונית?

א. למי שעוסק בביצוע עבודות ציבוריות, ולרכב צ.ה.ל בתפקיד.
ב. לכל מי שמחזיק בידו תו עצירה בשול הדרך מאת שלטונות הדרך.
ג. לרכב איטי או לרכב שטח שאינו רשאי לעלות על כביש.
ד. אסור לעצור בשול הדרך .

   

C כל הזכויות שמורות.

אודות הכותב - איתמר לוין מורה ומרצה למקצועות הנהיגה. מחבר ספרי לימוד נהיגה וערכות מולטימדיה המלוות את הלימוד העיוני והמעשי.