נהג חדש ומלווה – הגדרה קורסים ועבירות

חוק הנהג חדש יעודכן ויקרא רישיון נהיגה מדורג החל מ 01/06/2013

החוק התקף כיום עד הודעת שינוי

 

נהג חדש ומלווה

נהג מוגדר "נהג חדש" בשנתיים הראשונות לאחר קבלת רישיון הנהיגה.

בתקופה זו חלות עליו תקנות מיוחדות, כגון הגבלה במספר הנוסעים ברכב וחובת נוכחות של נהג מלווה, ונדרשת ממנו הקפדה יתרה על חוקי התנועה והימנעות מביצוע עבירות שהוגדרו כ"עבירות חמורות".

 

מיהו נהג חדש

נהג מוגדר "נהג חדש" בשנתיים הראשונות לאחר קבלת רישיון הנהיגה.

גם בעלי רישיון לאופנוע, טרקטור או מכונה ניידת המוציאים רישיון נהיגה לרכב פרטי או רכב משא ייחשבו נהגים חדשים לאחר קבלת הרישיון החדש.

במהלך התקופה בה מוגדר הנהג כנהג חדש חלות עליו תקנות מיוחדות, כגון חובת נוכחות של נהג מלווה והגבלה על מספר הנוסעים שבאפשרותו להסיע. כמו כן, נדרשת מן הנהג החדש הקפדה יתרה על חוקי התנועה והימנעות מביצוע עבירות תנועה שהוגדרו "עבירות חמורות".

 

נהיגה עם נהג מלווה

נהג חדש שרק קיבל רישיון נהיגה, חסר ניסיון מעשי בנהיגה. הוחלט לחייב את ה' נהג החדש' לנהוג בחודשי הנהיגה הראשונים רק בליווי מלווה. המלווה חייב להיות בעל ניסיון ולכן הוא חייב לעמוד באחד מן הקריטריונים הבאים:

בן 24 שנים ומעלה, המחזיק ברישיון נהיגה בתוקף לאותו סוג רכב חמש שנים לפחות

בן 30 ומעלה, המחזיק ברישיון נהיגה בתוקף לאותו סוג רכב שלוש שנים לפחות

ברישיון הנהיגה מצויינת התקופה בה חלה על הנהג החדש חובת הליווי.

 

הגבלת מספר הנוסעים ברכב

נהג חדש שגילו מתחת ל-21 לא יורשה להסיע יותר משני נוסעים אלא אם כן יושב לידו מי שכשיר להיות מלווה. ההגבלה במספר הנוסעים אלא בנוכחות מלווה חלה על כל נהג חדש מתחת לגיל 21, גם אם חלפה עבורו התקופה בה הוא חייב בנהג מלווה.

 

שלט "נהג חדש"

כל נהג המוגדר "נהג חדש" חייב לתלות על השמשה האחורית שלט המיידע את הנהגים האחרים כי לפניהם נהג חסר ניסיון, על מנת שייגלו כלפיו זהירות וסבלנות. ברכב פרטי וברכב מסחרי עד 4 טונות. השלט יוצמד לשוליים התחתונים של השמשה האחורית, כך שייראה לנוהגים שאחרי הרכב.

נהיגה ללא שלט - נהג חדש לא ינהג ברכב ללא שלט "נהג חדש" מוצמד לשמשה.

נהג וותיק - נהג שאינו נהג חדש לא ינהג ברכב כאשר מוצמד השלט לשמשה.