מאגר השאלות בנושא: כל השאלות

כל השאלות חוקי התנועה תמרורים בטיחות הכרת הרכב

חיפוש במאגר השאלות - לחץ כאן

0381. כיצד תפעל כשאתה רואה את התמרור?

 • לך יש זכות קדימה על פני התנועה שמולך בדרך.
 • אסור לנסוע אחורנית בקטע הדרך שלפניך.
 • עליך להיזהר ולהימין, כי תנועה דו-סטרית לפניך.
 • אתה חייב לתת זכות קדימה לתנועה שממולך בדרך.
3381

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0382. איזה תמרור מורה לעבור מקום מסומן מצדו השמאלי בלבד?

 • 123
 • 214
 • 215
 • 213
3382

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0383. איזה תמרור יוצב בנוסף לתמרור 216?

 • 424
 • 218
 • 407
 • 418
3383

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0384. מה ההבדל בין התמרורים?

 • אין הבדל ביניהם.
 • תמרור 135 מזהיר על התקרבות למעבר חצייה; תמרור 306 מסמן את מקום המעבר.
 • תמרור 306 מזהיר על התקרבות למעבר חצייה; תמרור 135 מסמן את מקום המעבר.
 • תמרור 135 מוצב בדרך שאינה עירונית; תמרור 306 מוצב בדרך מהירה.
3384

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0385. מה משמעות התמרור?

 • הגעת לסוף הקטע של מהירות מיוחדת.
 • הגעת לקטע שהחנייה מותרת בו משני צידי הכביש.
 • הגעת לקטע שבו על הרכב המהיר לנסוע בנתיב הימני, והרכב האטי חייב לנסוע בנתיב השמאלי.
 • הגעת לקטע שבו שונתה המהירות המרבית המותרת שינוי זמני מ-50 קמ"ש ל-30 קמ"ש.
3385

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0386. מה משמעות התמרור?

 • אסור למשאיות לעקוף רכב נוסעים פרטי.
 • אסור לרכב נוסעים פרטי לעקוף משאיות.
 • קצה קטע הדרך שעליו חלה הגבלת העקיפה.
 • אין לעקוף אוטובוס.
3386

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0387. איזה תמרור מורה על מתן זכות קדימה במעגל תנועה?

 • 307
 • 303
 • 121
 • 301
3387

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0388. אזור מיתון תנועה הוא אזור:

 • שהמהירות המרבית המותרת בו היא 30 קמ"ש והמסומן בתמרור.
 • שהמהירות המרבית המותרת בו היא 25 קמ"ש והמסומן בתמרור.
 • שהמהירות המרבית המותרת בו היא 40 קמ"ש והמסומן בתמרור.
 • שנועד לתנועת רכב אטי בלבד.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0389. האם מותר להחנות רכב בצד מעקה בטיחות להולכי רגל?

 • מותר, לזמן קצר בלבד.
 • אסור, אלא אם כן הוצב תמרור המורה אחרת.
 • מותר, אם אין עוברי דרך בצד מעקה הבטיחות.
 • מותר, רק לצורך העלאה או הורדה של נוסעים מהרכב.
3389

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0390. בתחילת הקטע מוצב תמרור 308. איזה תמרור יוצב לבאים ממול?

 • 622
 • 145
 • 307
 • 504
3390

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0391. איזה תמרור סביר שתראה לפני שיופיע תמרור 305?

 • 438
 • 304
 • 302
 • 402
3391

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0392. אם הוצב תמרור עצור לפני מפגש מסילת ברזל, נוהג רכב חייב:

 • לכבות את הרדיו, להדליק את אורות החזית, להאזין ולהסתכל לאורך המסילה.
 • לעצור את רכבו, לכבות את הרדיו, לפתוח את חלון הרכב שלידו, להאזין ולהסתכל לאורך המסילה.
 • לשלב להילוך סרק (ניוטרל), לכבות את הרדיו, להאזין ולהסתכל לאורך המסילה.
 • לעצור את הרכב, להפסיק את פעולת המנוע, לכבות את הרדיו, להדליק את אורות החזית.

| «C1» | «C» | «D» | «1» | «В» |

0393. נאסרו חנייה ועצירה בצד הדרך. איזה תמרור יוצב במקום?

 • 434
 • 433
 • 817
 • 432
3393

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0394. אחרי איזה מהתמרורים האלה אסורה העקיפה (למרחק של כ-100 מטרים)?

 • 307
 • 130
 • 135
 • 132
3394

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0395. איזה מהתמרורים אוסר לפנות שמאלה לתחנת דלק?

 • 428
 • 205
 • 429
 • 431
3395

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0396. תוקפו של איזה מהתמרורים האלה לא יפוג בצומת הקרוב?

 • 424
 • 426
 • 432
 • 504
3396

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0397. בכניסה לדרך הוצב התמרור 401. איזה תמרור יוצב בכניסה מצדה האחר של הדרך?

 • 402
 • 618
 • 307
 • 401
3397

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0398. רישיון נהיגה של נהג חדש לא יחודש כרישיון נהיגה רגיל, אלא יוארך בשנתיים כרישיון נהיגה של נהג חדש, אם הורשע הנהג בעבירה של:

 • אי עצירה במקום שמוצב בו תמרור "תן זכות קדימה".
 • אי הצמדת השלט "נהג חדש" על השמשה האחורית ברכב.
 • נהיגת רכב מנועי ללא ביטוח תקף.
 • אי עצירה לפני מפגש מסילת ברזל כשהנסיבות מחייבות עצירה.

| «C1» | «В» |

0399. האם רשאי נהג לשלוח מסרון (SMS) באמצעות הטלפון בזמן הנהיגה?

 • מותר לקרוא, אבל אסור לשלוח מסרון בטלפון.
 • הדבר אסור לחלוטין, פסול ומסוכן.
 • הנהג רשאי לשלוח ורשאי לקרוא, בתנאי שהדבר נעשה בזהירות.
 • מותר לשלוח, אבל אסור לקרוא מסרון בטלפון.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0400. איזה תמרור מתיר חנייה לרכב על מדרכה?

 • 432
 • 627
 • 626
 • 435
3400

| «C1» | «В» |

את ההסבר ניתן לקבל עבור כל השאלות בדיסק של הלומדה

את הדיסק של הלומדה ניתן להשיג חינם אצל מורי הנהיגה באיזור שלך

לחץ כאן כדי לקבל דיסק חינם

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91