עופר מייזל

עופר מייזל
כפר סבא
054-6565465אצלי ניתן להשיג את הדיסק בחינם!!!