דוד ביטון (דדה)

דוד ביטון (דדה)
מזכרת בתיה
052-2532506