בי"ס יובלי

בי"ס יובלי
רחוב בילו 19 רחובות
08-9458703